ATTIVITA’ VAN TRAINING
voor L2 / LS leraren Italiaans in Nederland

Tra settembre e novembre 2024 è previsto un corso di aggiornamento a-distanza, quale proposto dal Consorzio ICON: “Didattica dell’italiano LS a bambini e gestione della Classe ad Abilità Differenziate“.

In November 2022 le docenti ESI hanno partecipato ad un corso a-distanza relativo aiDisturbi Specifici dell’ApprendimentoDSA“, proposto dall’Istituto Sapere Più, e destinato sia ad approfondire la natura neuropsicologica di disturbi evolutivi che a stimolare le insegnanti a sempre nuovi accorgimenti didattici. Il corso si è sviluppato su due capitoli:

  • Conoscere i DSA: dalla Diagnosi alle emozioni” , che ha affrontato gli aspetti clinici e l’impatto emotivo che questa modalità di organizzazione cognitiva comporta, nel momento in cui non viene compresa ed opportunamente accolta dagli adulti educatori (famiglia, scuola, extrascuola);
  • l 4 DSA. Dislessia, Disortografia, Discalculia e Disgrafia“, che ha affrontato le difficoltà scolastiche osservabili quotidianamente negli alunni e come predisporre la didattica ed i momenti di verifica delle conoscenze e delle abilità di questi studenti.

De 4 juni- 2022 ESI bracht alle docenten in Den Haag samen voor een trainingsdag op “interactief digitaal onderwijs“, met bijzondere verwijzing naar de tekst voor de eerste cyclus van de lagere school “SPELLEN SPELEN” (Ed. Mondadori). In een sfeer van grote sympathie en samenwerking, de training werd gegeven door de auteurs van de tekst zelf, Emanuela Bramati, Laura Bramati, Francesca Locatelli en Simona Locatelli.

Sinds 15 Oktober tot 15 december 2019 len docenten ESI nam deel aan een online training ICOON met als doel de “Methoden, tools en omgevingen voor het leren van Italiaans met het web”. Deze cursus bleek fundamenteel te zijn voor het vervolg van de cursussen “op een afstand” tijdens de daaropvolgende pandemie van het Coronavirus.

Sinds 9 Oktober tot 4 december 2018 de docenten ESI had deelgenomen aan een ICON on-line training over de “Italiaans lesgeven aan buitenlanders; foutcorrectie”.

Het hoge niveau van professionaliteit van het onderwijzend personeel van’ESI het wordt met name benadrukt door de evaluaties van de leraar en de tutor ICOON:

“Het is mogelijk om te zeggen dat het allemaal interventies zijn, overwegingen en ideeën, ze zijn van zeer goede kwaliteit, nauwkeurig en rijk, nooit verwaarloosd of gehaast. Er is een voorbereiding bij de docenten, een opmerkelijke bewustwording en ervaring, maar ook een intentie blijft zichzelf updaten, om praktijken en theoretische lijnen in vraag te stellen, om elkaar te confronteren, om te experimenteren en te reflecteren vanuit een solide basis.
De interventies onderscheiden zich unaniem door een passend register en gespecialiseerde taalkennis, evenals een bewust onderscheid tussen wat de norm is, gebruik en persoonlijke eigenaardigheden, bijvoorbeeld, in termen van terugkerende of 'modieuze' taaluitingen .

De houding van elke student om bij te dragen met persoonlijk beluisterd materiaal is niet gering, gevonden, geselecteerd etc.. bij de activiteit We bouwen een archief van gekke zinnen op - naast de voorgestelde materialen en klaar voor commentaar.”

Sinds 5 tot 7 september 2018 aan de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia werd een opleidingsseminarie georganiseerd voor de professionele bijwerking van leraren ESI, onder begeleiding van prof. Daria Coppola:

Seminarie-programma.pdf (7983 downloads )

Meertaligheid en Italiaans leren L2.

University-for-Foreigners-of-Perugia-Seminar-for-teachers-ESI.pdf (7932 downloads )

Het belang van dit seminarie werd onderstreept door de Universiteit van Perugia in een artikel verspreid in de pers.

De 2 december 2017 vond plaats op het hoofdkantoor ESI uit Den Haag een trainingsseminar voor ESI-docenten onder begeleiding van prof. dr. Paolo Balboni en prof. Fabio Caon van de Cà Foscari Universiteit in Venetië. Onderwerp van het seminarie: Italiaanse LS en speels lesgeven: het plezier van serieus leren.

Er ontstonden argumenten:

  1. Omdat het plezier van het effectief leren van een taal is. De neuro- en psycholinguïstische principes;
  2. Van theorie tot praktijk: speels lesgeven in actie;
  3. Niet alleen games: de verschillende betekenissen van speels onderwijs;
  4. Gratis online materiaal voor speels lesgeven.

In de dagen 1-2 November 2008 Het seminar vond plaats in Den Haag “Grammatica onderwijzen in het Italiaans als vreemde taalcursussen”, onder leiding van prof. Natale Fioretto van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia. Het seminarie is in wezen ontwikkeld volgens de schema aangegeven door prof. Folie in het volume Italiaans in transparantie, waarnaar verwezen moet worden voor verdere informatie.

Gedurende 2007 er werden twee aparte seminars georganiseerd:

– oktober 2007: “LS ITALIAANS ONDERWIJS AAN KINDEREN – ONTWERP EENHEDEN’ ONDERWIJS CURSUSSEN”, onder leiding van prof. Piera Margutti van de Universiteit voor buitenlanders van Perugia;

– januari- 2007: “GEBRUIK VAN DE NETWERKHANDLEIDING!” e “HET BEHEER VAN DE MULTICLASSE ONDER HET PROFIEL VAN INTELLIGENTIE”, onder leiding van dr. Marco Mezzadri, medewerker van het ITALS-laboratorium van de Cà Foscari Universiteit van Venetië.


CEDILS-certificering 2006
30 september 2005 – maart 2006, Amsterdam/online

Voorbereidende cursus van 20 uur tot CEDILS-certificering van 30 September tot 2 oktober 2005.

Onderwerpen: de theoretische aannames van het taalonderwijs, analyse van lesmateriaal, taalreflectietechnieken, testen en evalueren, cultuur en beschaving in de taalles

Sneakers: dr. Marco Mezzadri, dott.ssa Elisabetta Pavan

Vier modules van elk drie weken op afstand werden geactiveerd voor de diepgaande studie van de onderwerpen die in de cursus aan bod kwamen in aanwezigheid. Deze cursussen hebben zowel een vormende als een voorbereidende waarde. Het doel van de online training is om de studenten te begeleiden in de voorbereidingsfase voor de CEDILS Certification test.


Ls Italiaans leren aan kinderen
16 april 2005, Amsterdam

Onderwerpen: Theoretische inleiding beginnend met enkele hints naar verwervende taalkunde (met verwijzingen naar de structurering van een lettergreep); praktische opmerkingen over spelonderwijs, wat het is en hoe het kan worden toegepast in de klas; van raamwerk tot lettergrepen, Analyse van de aangenomen teksten; presentatie van de tekst voor kinderen Girotondo, Guerra-edities.

Trainer: Dr.. Linuccio Pederzani


Gemeenschappelijke didactische paden: het schakelbord’ van het Framework bij de programmering van ESI-cursussen
29 januari- 2005, Amsterdam

European_Picture.pdf (7475 downloads )

Onderwerpen: Presentatie van de Gemeenschappelijk Europees kader (Kader) voor talen.

QCE-referentie grid.pdf (7436 downloads )

De implicaties van het gemeenschappelijk Europees kader voor didactische planning; presentatie van de tekst Netwerk, Guerra-edities.

Trainer: Dr.. Marco Mezzadri

ESI_A1.pdf (7443 downloads )

Om de definitie ESI A1 te lezen (© Copyright ESI 2006).

ESI_A2.pdf (7541 downloads )

Om de definitie ESI A2 te lezen (© Copyright ESI 2006).


Programmering van ESI-cursussen gedurende twee dagen e’ Er werd een strategische visie gepresenteerd om het opleidingsaanbod van de cursussen te verbeteren.
11 september 2004, 2 oktober 2004, Den Haag

Onderwerpen: Reflectie op de rol en functie van de Italiaanse Schoolorganisatie in Nederland: welke projecten voor de toekomst Welke voorstellen voor een gemeenschappelijke planning

Ze modereerden de dag: Catia Bossoni, Eros Capostagno, Ivan Kulis.

Strategische_visie_ESI.pdf (7535 downloads )

Om de strategische visie van ESI te lezen (© Copyright ESI 2006).

Handelingen_incontro_sett_04.pdf (7402 downloads )

Om het verloop van de vergadering te lezen.


Een communicatieve benadering bij het onderwijzen van Italiaans als vreemde taal
24 mei 2003, Amsterdam

Onderwerpen: Reflectie op methoden voor taalonderwijs, Reflectie op methoden voor taalonderwijs; theoretische aspecten voor een humanistisch-affectieve leer van Italiaanse Ls; hoe je een educatieve activiteit bouwt rond de reconstructie van communicatie; communicatieve benadering en onderwijsactiviteiten — hoe studenten te motiveren om te leren en te communiceren? Met welke materialen en technologische hulpmiddelen.

Trainer: Dr.. Giuseppe Ballero

Klik hier om de voortgang van het seminarie te lezen


De centrale positie van de student en de nieuwe rol van de docent
2 November 2003, Den Haag

Onderwerpen: De centrale plaats van de leerling en didactische keuzes in de klas: de transparantie van de didactische doelstelling, reflectie op leren, feedback aan het einde van een les of een traject,  interactie tussen studenten,  leren door te ontdekken, middelen in de klas, hoe de student keuze te bieden, onderhandeling over de fout, het contract met de studenten

Sneakers: Dott.ssa Jolanda Caon, Dott.ssa Rita is aangekomen.

Klik hier om het programma van de dag te lezen


Basis taalvaardigheid: focus op mondelinge en schriftelijke productie
19-23 januari- 2004, Perugia

De cursus is en’ uitgevoerd op l’ Universiteit voor buitenlanders van Perugia. Acht docenten van de ESI-groep namen deel aan het seminar. Wetenschappelijk directeur van de cursus: prof. aan Anna Ciliberti.

Klik hier om het cursusprogramma te lezen.


Verder, in 1997 ESI had voor haar docenten een training georganiseerd in het gebruik van multimediatechnieken bij het lesgeven in het Italiaans. Laag podium, duurt een week, werd uitgevoerd met “docenten” van de soc. Italiaans DIDA.EL speciaal aangekomen uit Milaan.

Sinds 2002, ESI financiert de Itals Master aan de universiteit Cà Foscari di Venezia. ESI-docenten hebben toegang tot deze financiering.