Certificaten

Op het ESI-hoofdkantoor is het mogelijk om het examens om het Certificaten kennis van de Italiaanse taal voor alle niveaus van A1 tot C2 voorzien door het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (QCER).

De Italiaans certificeringscentrum als vreemde taal (Wimpers) van de Universiteit van Siena heeft ESI in feite aangewezen als het examencentrum in Nederland voor de verspreiding en administratie vanCILS examens (Italiaanse taalcertificaten) voor alle niveaus A1-C2.

Evenzo de Centrum voor taalbeoordeling en certificering van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia heeft ESI aangewezen als het examencentrum voor de verspreiding en administratie van CELI-examens (Italiaanse taalcertificaten) voor alle niveaus A1-C2. De uitvoering van de CELI-examensessies op het ESI-hoofdkantoor in Den Haag is echter nog niet geïmplementeerd, om organisatorische redenen van de ESI.

Deze benamingen zijn een bron van bijzondere trots voor ESI, als erkenning voor de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs dat in de loop der jaren is opgedaan.

Certificeringen voor het behalen van de ITALIAANS BURGERSCHAP of de VERBLIJFSVERGUNNING in Italië.

Volgens de geldende wetgeving, voor buitenlandse burgers die het Italiaanse staatsburgerschap aanvragen, is het noodzakelijk om een ​​certificaat van kennis van de Italiaanse taal op het minimumniveau te overleggen B1-Burgerschap van de QCER, afgegeven door een officieel door de Italiaanse regering erkende instelling (zoals de CILS- en CELI-certificeringen).

Evenzo voor de A2-integratiecertificaat, nodig om een ​​verblijfsvergunning in Italië aan te vragen.

ESI organiseert ook specifieke taalcursussen Italiaans om deze certificaten te behalen.