AANWEZIGE CURSUSSEN ITALIAANS

ESI-PROTOCOL VOOR LERAREN, STUDENTEN, GEZINNEN (updateo al 1/12/2021)

Om ervoor te zorgen dat de geldende veiligheidsnormen voor bescherming tegen de Coronavirus-epidemie worden nageleefd (Covid 19), voor alle ESI persoonlijke cursussen gelden de volgende indicaties:

1 - STUDENTEN KUNNEN GEEN TOEGANG TOT DE KLASKAMER IN AANWEZIGHEID VAN HOEST OF KOORTS HOGER DAN 37,5 DUIDELIJKE GRADEN OF SYMPTOMEN VAN ZIEKTE;

2 ​ OUDERS / BEGELEIDERS KUNNEN OM GEEN ENKELE REDEN TOEGANG TOT DE KLAS EN ZE MOETEN TENMINSTE EEN AFSTAND VAN HOUDEN 1,5 METER TUSSEN HEN. HET GEBRUIK VAN EEN MASKER E’ VERPLICHT IN HET SCHOOLATRIUM.

3 - DE STUDENTEN NIET-GEMMUNISEERD INDIEN IN CONTACT MET MENSEN DIE DOOR CORONAVIRUS IS GENFECTEERD, KUNNEN ZIJ DE LESSEN NIET BIJWONEN ZONDER QUARANTAINEPREVENTIE VAN 10 DAGEN;

4 - ZO MOGELIJK, STUDENTEN MOETEN HANDEN WASSEN VOOR 20 SECONDEN VOOR TOEGANG TOT DE LESKLASKAMER;

5 - STUDENTEN ZIJN VERPLICHT HUN HANDEN TE DESINFECTEREN BIJ DE INGANG VAN DE KLAS, DOOR MIDDEL VAN SPECIAAL ONTSMETTINGSMIDDELEN BIJ DE INGANG;

5 - NA ELK BEZOEK AAN DE TOILETTEN, STUDENTEN MOETEN TEN MINSTE HANDEN WASSEN 20 SECONDEN EN MOGELIJK DESINFECTEREN;

6 - INDIEN ER TWEE OPEENVOLGENDE GROEPEN STUDENTEN ZIJN, DE KLAS MOET TEN MINSTE GELUCHTEN WORDEN 5 MINUTEN IN HET INTERVAL;

7 - BUREAUS, STOELEN EN GEBRUIKTE MATERIALEN WORDEN VOOR EN NA GEBRUIK GEDESINFECTEERD;

8- NA DE LES, STUDENTEN MOETEN RECHTSTREEKS DE OUDERS / BEGELEIDINGEN BEREIKEN DIE BUITEN DE KLAS / HET GEBOUW WACHTEN;

9 - ALS U DUIDELIJKE SYMPTOMEN HEBT (HOEST, KOORTS, ​) VERSCHIJNT TIJDENS DE LES, DE STUDENT MOET AFSTAND ZIJN VAN DE ANDERE STUDENTEN DIE OP HET EINDE VAN DE LES WACHTEN EN DE OUDERS WORDEN ONMIDDELLIJK GEWAARSCHUWD;

10 - DE LERAAR IS UITGENODIGD (NIET VERPLICHT) EEN MASKER DRAGEN (NIET CHIRURGISCH) TIJDENS DE LES.

DEZE REGELS VERVANGEN NIET!, MAAR MOGELIJK INTEGREREN, DE REGELS OPGESTELD DOOR DE SCHOLEN, CENTRA EN GEBOUWEN DIE DE KLASLOKALEN VOOR ESI-CURSUSSEN HERDENKEN.

AANVULLEND PROTOCOL VOOR COVID-19 SYMPTOMEN

STUDENTEN EN PERSONEEL

Een leerling of leraar kan niet naar school komen als hij verkouden is, hoesten, koorts of andere symptomen die te wijten kunnen zijn aan het Coronavirus.

Als je geen test hebt gedaan voor Covid:

• Een student met aan het coronavirus gerelateerde aandoeningen (hoesten en/of koorts en/of verminderde reuk of smaak) hij moet thuis blijven totdat hij symptoomvrij is voor 24 erts. Ouders moeten de ziekte van het kind melden bij de school en/of bij de kinderopvangorganisatie, dat registreert het.

• Een leerkracht met dezelfde coronavirussymptomen moet thuisblijven tot hij klachtenvrij is voor 24 erts.

Indien positief getest:

• Een leerling of docent met symptomen moet thuis blijven vanaf het moment dat de symptomen aanwezig zijn totdat er een test wordt afgenomen en de uitslag bekend is.

• Een leerling of docent die positief getest is, moet thuisblijven tot minimaal 7 dagen na het begin van de symptomen e hij kan alleen terug naar school na het uitvoeren van een test met een negatief resultaat.

● Wanneer een leerling of docent positief test, ALLEEN studenten en/of NIET-GEMMUNISEERD personeel worden in quarantaine geplaatst.

Een persoon wordt als geïmmuniseerd beschouwd die::

  • de dubbele dosis vaccin heeft gekregen gedurende ten minste 14 dagen;
  • heeft ontvangen 1 vaccindosis van ten minste 14 dagen na een eerdere Covid19-infectie;
  • heeft het Janssen-vaccin gekregen voor ten minste 28 dagen;
  • heeft een Covid19-infectie gehad voor minder dan 6 maanden.

Indien negatief getest:

• Een leerling of docent die negatief getest is op de coronatest mag weer naar school.

Als een niet-geïmmuniseerde student in contact is geweest met iemand met een bevestigde COVID-19 (een minimum van 15 minuten later 1,5 ben weg), moet thuis blijven en het is belangrijk om de student te testen, vooral als hij symptomen ontwikkelt. Na de test, de leerling blijft thuis in afwachting van de toetsuitslag.

De negatief geteste leerling mag weer naar school.

Een leerling die positief testte op de coronatest moet minimaal thuisblijven en rusten 7 dagen nadat de symptomen zich hebben ontwikkeld en kan pas weer naar school als hij geen symptomen meer heeft.

Studenten en medewerkers wachten op de (eigen) uitslag kroontest en/of kamergenoten die wachten op uitslag kroontest, ze moeten thuis blijven totdat er een negatief testresultaat is gevonden voor zichzelf en hun huisgenoten. Dit betekent ook dat kinderen thuis blijven als ouders/verzorgers wachten op de uitslag van de coronatest.

Personeelsprotocol

De school hanteert de RIVM adviezen en richtlijnen voor scholen:

Een medewerker met de volgende symptomen (luchtwegen) blijft thuis:

• Koud.

• Hoest.

• Moeite met ademhalen / gevoel van onderdrukking.

• Tijdelijk verminderde geuren en smaken.

• koorts hoger dan 38 ° C.

• Als iemand in het gezin van de leraar koorts heeft hoger dan 38 ° C en / of moeite met ademhalen, de juf blijft ook thuis.

• Als alle gezinsleden geen symptomen hebben voor 24 erts, de leraar kan weer naar school.

• Als een leraar positief testte, moet minimaal thuis blijven 7 dagen. De leraar kan alleen weer naar school als hij geen symptomen heeft

• Als iemand in het gezin van de leraar is getest op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, de leraar moet in quarantaine. Een leraar die nauw contact heeft gehad met een patiënt met een bevestigde kroon, kan een test ondergaan op 5 Dag na dit laatste contact. Bij een negatief resultaat, de persoon die wordt getest zal zijn quarantaine beëindigen.

• Docenten met klachten dienen contact op te nemen met de ARBO-arts.

• De medische gegevens van de medewerker worden niet zonder toestemming gedeeld met collega's of ouders.