Non-discriminatie

ESI-non-discriminatieverklaring

ESI stelt dat discriminatie altijd moet worden voorkomen. ESI zet zich in om het personeel te beschermen, studenten en gasten tegen discriminatie.

Discriminatie betekent: maak direct of indirect onderscheid tussen mensen op basis van leeftijd, seks, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, overtuigingen in het leven, politiek of religie, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

ESI bevordert de verrijking en ontwikkeling van iedereen door ervoor te zorgen dat de persoonlijke kenmerken of etnisch-culturele achtergrond van elk dit niet belemmeren.

ESI wil een veilige omgeving creëren, gedrag vermijden dat als doel of effect heeft de waardigheid van een persoon te ondermijnen of een bedreiging te creëren.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan culturele diversiteit en het voorkomen van discriminatie.

Tijdens het personeelswervingsproces, werkzoekenden worden gelijk behandeld en worden alleen beoordeeld op basis van professionele criteria.