Kosten en betalingen

KOSTEN EN BETALINGEN

Voor het volgen van een cursus is een deelnameprijs vereist, jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal leden e (voor kindercursussen) vooral op het bedrag van de ontvangen ministeriële bijdragen. Deze vergoeding kan daarom jaarlijks variëren en zal aan elke student worden bevestigd op het moment van definitieve bevestiging van de start van de cursus en de relatieve datum. voor ik groepscursussen basis- en middelbare school van het schooljaar 2023/2024 er is momenteel een all-inclusive tarief vastgesteld 150 euro. voor ik groepscursussen voor volwassenen een deel van 320 euro, met uitzondering van het boek.

  • Door ondertekening van het aanmeldformulier of door akkoord te gaan met de voorwaarden in het digitale aanmeldformulier, de aanvrager accepteert deze inschrijvingsvoorwaarden.
  • Na ontvangst van de aanmeldingsformulieren, de ESI zal overgaan tot de samenstelling van de lessen en de opname van eventuele extra kandidaten in een van de reeds gevormde lessen.
  • Aanvragers ontvangen dan een bevestigingsbericht met de startdatum van de lessen en de indicaties voor de betaling van het deelnamebedrag.
  • Het deelnamebedrag moet volledig betaald zijn binnen de deadline vermeld in de bovengenoemde bevestigingsmededeling.
  • Deelname aan de cursus is gegarandeerd op voorwaarde dat het deelnamebedrag volledig betaald is binnen de aangegeven deadline.
  • In geval van niet-betaling binnen deze termijn, inschrijving wordt als geannuleerd beschouwd en deelname aan de cursus is afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen.
  • Voor late inschrijvingen en achteraf georganiseerde cursussen, het deelnamebedrag dient in ieder geval voor aanvang van de lessen betaald te zijn.

DE ESI behoudt zich het recht voor om een ​​cursus te annuleren als er minder zijn dan 8 abonnees. In dat geval worden de betaalde vergoedingen volledig terugbetaald.
Het reeds betaalde deelnamebedrag wordt niet gerestitueerd bij niet-deelname aan de lessen of annulering van de inschrijving, ongeacht de opgegeven redenen.
Wel een bedenktijd van 14 dagen vanaf de datum van betaling. Deze termijn loopt in ieder geval af op het moment dat de student aan de cursus begint.
Door de student verloren lessen worden niet vergoed.
De betaling van het deelnamebedrag dient uitsluitend te geschieden door overschrijving op de rekening ESI die zal worden aangegeven in de bevestigingsmededeling.
Het is niet mogelijk om contant te betalen, met pincode of creditcard. De bankoverschrijving vormt het betalingsbewijs. DE ESI geeft geen betalingsbewijs af, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de student.


DE ESI beschouwt de tevredenheid van haar studenten als van fundamenteel belang. Bij ontevredenheid over de voortgang van de cursus, o administratieve aspecten of een andere reden, we zullen dankbaar zijn om uw opmerkingen mee te delen, per e-mail of per post.
Er wordt een bericht gestuurd dat de opmerkingen zijn ontvangen door 5 dagen en een daaropvolgend antwoord op de kwestie. De ontvangen commentaren zullen met de grootst mogelijke aandacht worden behandeld.