Organisatie

Lens (Stichting) ESI was opgericht in 1993 om de activiteiten uit te voeren die verband houden met het Italiaanse taalonderwijs van in Nederland wonende Italiaanse burgers en hun gezinsleden. Vandaag, naast het zorgen voor de organisatie van Italiaanse taal- en cultuurcursussen die bij wet zijn vastgesteld 153/71 (en verder. toevoegingen), ikESI streeft meer in het algemeen naar de promotie van de Italiaanse taal in Nederland en binnen Nederlandse en internationale scholen.

Daarnaast ter bevordering van de bescherming van de Italiaanse cultuur en identiteit, ikESI het is ook bedoeld om deze te doen ontstaan initiatieven die deze bescherming kunnen bevorderen, zoals het organiseren van rondleidingen door Italiaanse theatergezelschappen in Nederland en het permanent bijscholen van de docenten van hun cursussen (af en toe ook door de organisatie van diepgaande culturele verblijven in Italië voor hun studenten en de uitwisseling van educatieve ervaringen met Italiaanse scholen).

Bij de vervulling van zijn functies, ikESI wordt bijgestaan ​​door Bureau Onderwijs Nederland (momenteel gevestigd op de Italiaanse ambassade in Brussel) die toezicht houdt op de didactische aspecten van de taalcursussen, en werkt samen met het Italiaans Cultureel Instituut van Amsterdam, met de metgezellen en met deConsulair kantoor van de Italiaanse ambassade in Den Haag voor wat betreft de betrekkingen met de Italiaanse autoriteiten.

DE ESI het is echter een privé-instantie, autonoom, die een door Nederlands recht gekwalificeerd juridisch karakter heeft, zonder juridische afhankelijkheid van de Italiaanse instellingen.

DE ESI beoogt op deze manier de activiteit van COASCIT in het verleden voort te zetten en uit te breiden (Schoolbijstandscommissies voor Italianen), soortgelijke organismen die echter een directe consulaire uitstraling waren, zonder Nederlandse juridische status.

DE ESI maakt gebruik van de jaarlijkse bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken om taalkundige en culturele promotieactiviteiten in het buitenland uit te voeren, en eventuele eigen inkomstenbronnen. Door gebruik te maken van de bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ikESI het is uiteraard onderworpen aan de beperkingen en economisch-financiële controles waarin specifiek door de Italiaanse autoriteiten is voorzien.

Voor het geven van cursussen, ikESI heeft Italiaanse leraren in vaste dienst, toegewezen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en / of lokaal ingekochte leerkrachten zonder vaste aanstelling, aan wie het uitgebreide ondersteuning biedt voor updates en professionele training.

Aan het einde van elke cursus deESI geeft een "Certificaat van deelname met winst" af met juridische waarde in Italië.

Het postadres van hetESI is de volgende:

* ESIItaliaanse School Body in Nederland
Benoordenhoutseweg 21
2596 BA- Den Haag
Nederland/Olanda

Het secretariaat is niet toegankelijk voor het publiek.
Momenteel is het niet mogelijk om een ​​telefoonpermanentie te verzekeren.
Om te communiceren met het secretariaat en het voorzitterschap van het’ESI de e-mail.

* KvK 41133984