OPMERKING: deze site is op de Italiaanse taal gebaseerd. Vertalingen in andere talen zijn louter indicatief, aangezien ze automatisch en zonder intellectuele controle worden uitgevoerd.

NIEUWS
PANDEMIC COVID19


Schede di Accertamento Linguistico dell’alunno
Aan het begin van het huidige schooljaar 2020/21 werden de meeste cursussen in de traditionele persoonlijke modus geopend. Echter, vanwege de daaropvolgende evolutie van de epidemie en de daaruit voortvloeiende overheidsvoorzieningen, in december 2020 zijn alle cursussen naar de modus “op afstand" overgeschakeld”. Momenteel… Lees verder
EXAMENS VOOR DE CERTIFICERING VAN HET ITALIAANS
corsi individuali
De CILS-examens voor het behalen van de Italiaanse certificering voor alle niveaus(inclusief B1-Burgerschap) vinden DONDERDAG 10 JUNI 2021 plaats op het hoofdkantoor van ESI in Den Haag. Deadline voor aanmeldingen: 30 April 2021. Meer informatie
REGISTRATIE

Iscrizioni
Inschrijvingen voor het schooljaar 2021/2022 zal open zijn vanaf 1 mei 2021. Aanvragen voor registratie kunnen worden verzonden door de relevante online formulieren in te vullen. Nieuwe cursussen kunnen worden georganiseerd waar er voldoende aanvragen zijn. ESI organiseert ook individuele cursussen voor elke behoefte. Dankzij de opgedane ervaring,  ESI is ook van plan om regelmatig cursussen aan te bieden “op een afstand”, met modaliteiten die moeten worden overeengekomen op basis van verzoeken. Inschrijfformulieren
ONDERWIJS 
Organizzazione dei corsi
Het opleidingsaanbod is ontwikkeld op de drie onderwijsniveaus, van lesgeven, en de organisatie, en is gericht op studenten, aan leraren, aan gezinnen en al het personeel dat bij het opleidingsproces betrokken is. Er wordt een eclectische benadering gehanteerd die de verwerving van communicatieve competentie door de fundamentele luistermomenten bevordert, van spreken, van lezen en schrijven. Lees verder    
KLASSE PROJECTEN

corsi esi Olanda
Als integraal onderdeel van de cursussen Italiaanse taal en cultuur, de studenten (volwassenen en kinderen) ze worden aangemoedigd en begeleid door leerkrachten om specifieke onderwijsprojecten te ontwikkelen, zoals projecten om de benadering van Italiaanse literatuur en de analyse van de tekst te vergemakkelijken, of het bedenken en schrijven van fantastische verhalen. Ga naar Projettik
WERKEN BIJ ESI
TIROCINIO / STAGES

progettare insieme
ESI is een Stichting (Non-profit organisatie) naar Nederlands recht, die over het hele grondgebied Italiaanse taal- en cultuurcursussen organiseert. Daarom heeft ESI geen “schoolgebouw”, maar gebruikt gebouwen in scholen, culturele centra, enz. Bij het kiezen van docenten wenden we ons tot native docenten die een specifiek diploma en / of ervaring of certificering hebben in het lesgeven van Italiaans LS of L2. Lees verder