HUIS

OPMERKING: deze site is op de Italiaanse taal gebaseerd. Vertalingen in andere talen zijn louter indicatief, aangezien ze automatisch en zonder intellectuele controle worden uitgevoerd.

Image2ESI wenst alle studenten en hun families een
Gelukkig nieuwjaar 2022
CURSUSSEN ED EXAMENS VOOR DE CERTIFICERING VAN HET ITALIAANS
corsi individuali
De volgende CILS-examens A2-integratie e B1-Burgerschap ze zullen plaatsvinden DONDERDAG’ 17 FEBRUARI 2022 (deadline voor inschrijvingen: 15 januari-), DONDERDAG’ 7 APRIL 2022 (deadline voor inschrijvingen: 5 maart) e DONDERDAG’ 20 OKTOBER 2022 (deadline voor inschrijvingen: 18 september) plaats op het hoofdkantoor van ESI in Den Haag. Meer informatie
Begin van de volgende VOORBEREIDINGSCURSUS online voor de B1-Burgerschapsexamens: september 2022. Meer informatie
De volgende CILS-examens voor alle niveaus ze zullen in plaats daarvan plaatsvinden DONDERDAG 31 MEI 2022 (deadline voor inschrijvingen: 17 april) e DONDERDAG’ 15 DECEMBER 2022 (deadline voor inschrijvingen: 2 November) . Meer informatie
PANDEMIC COVID19

Schede di Accertamento Linguistico dell’alunno


In het huidige schooljaar 2021/2022, voor alle cursussen die regelmatig persoonlijk worden gegeven De voorzorgsaanbevelingen en procedures die zijn vastgesteld door overheidsvoorschriften zijn van toepassing (hygiëne, afstand, verbod op samenkomst en toegang van ouders in de klaslokalen, quarantaines). Eventuele sluitingen opgelegd door de lokale autoriteiten en de daaruit voortvloeiende overdracht van de lessen naar de modus op afstand zullen adequaat worden gecommuniceerd. Lees verder
CURSUSSEN
2021/2022

Iscrizioni
De vakken van het nieuwe schooljaar 2021/2022 ze begonnen tussen eind september en begin oktober 2021. Cursussen worden normaal gesproken face-to-face gegeven. Sommige cursussen worden op afstand gegeven, op verzoek van studenten (in het bijzonder de cursussen voor VOLWASSENEN).
Nieuwe cursussen kunnen worden georganiseerd waar er voldoende aanvragen zijn. Met name de Rotterdamse opleidingen zijn dit jaar weer geactiveerd, Utrecht, Almere.
ESI organiseert ook individuele cursussen voor elke behoefte. Dankzij de opgedane ervaring,  ESI biedt ook cursussen aan “op een afstand”, met modaliteiten die moeten worden overeengekomen op basis van verzoeken. Inschrijfformulieren
ONDERWIJS 
Organizzazione dei corsi
Het opleidingsaanbod is ontwikkeld op de drie onderwijsniveaus, van lesgeven, en de organisatie, en is gericht op studenten, aan leraren, aan gezinnen en al het personeel dat bij het opleidingsproces betrokken is. Er wordt een eclectische benadering gehanteerd die de verwerving van communicatieve competentie door de fundamentele luistermomenten bevordert, van spreken, van lezen en schrijven. Lees verder    
KLASSE PROJECTEN

corsi esi Olanda
Als integraal onderdeel van de cursussen Italiaanse taal en cultuur, de studenten (volwassenen en kinderen) ze worden aangemoedigd en begeleid door leerkrachten om specifieke onderwijsprojecten te ontwikkelen, zoals projecten om de benadering van Italiaanse literatuur en de analyse van de tekst te vergemakkelijken, of het bedenken en schrijven van fantastische verhalen. Ga naar Projettik
WERKEN BIJ ESI


progettare insieme

ESI is een Stichting (Non-profit organisatie) naar Nederlands recht, die cursussen Italiaanse taal en cultuur organiseert op het hele Nederlandse grondgebied. Bij het kiezen van docenten wenden we ons tot native docenten die een specifiek diploma en / of ervaring of certificering hebben in het lesgeven van Italiaans LS of L2. Lees verder