Activiteiten

ANDERE ACTIVITEITEN’ VAN ESI

Naast de organisatie van Italiaanse taalcursussen, de ESI het bevordert verschillende soorten culturele initiatieven, zowel gericht op het integreren van het leren van de taal als op het in contact brengen van studenten met de levendige Italiaanse culturele realiteit, dan om hun leraren de beste educatieve hulpmiddelen te bieden.

De belangrijkste interventiegebieden zijn:

Binnen de cursussen, leerlingen worden ook aangemoedigd om aan specifieke projecten deel te nemen:

VORIGE INITIATIEVEN

ESI heeft de afgelopen jaren andere initiatieven gestimuleerd ten behoeve van de gemeenschap van Italiaanse afkomst in Nederland, zoals de organisatie van reizen en korte verblijven voor studenten op scholen in Italië en professionele training bij lokale gespecialiseerde instellingen. In de veranderde sociaaleconomische en regelgevende context, deze initiatieven, hier kort geïllustreerd, zijn momenteel opgeschort.

Verblijven van culturele studie in Italië

In 1998 ikESI heeft voor haar studenten drie studieverblijven in Italië georganiseerd. Vooral:

  • een verblijf van 8 middenstudenten van Den Haag in Rome, duurt een week, voor gezamenlijke onderwijsactiviteiten met een school in de wijk Prenestino;
  • een verblijf van 10 basisschoolleerlingen uit Den Haag in Amelia (Terni), voor de duur van 10 dagen, voor gezamenlijke onderwijsactiviteiten met een plaatselijke basisschool;
  • een tweewekelijks verblijf van 17 studenten van populaire cursussen (van Rotterdam en Limburg) in Florence bij een plaatselijk taalinstituut, voor een grondige studie van de Italiaanse taal.

In 1999 ikESI hij organiseerde een goed verblijf 38 jonge Limburgse leerlingen op een school in Macerata, voor het uitvoeren van gemeenschappelijke didactische activiteiten.

Sinds 14 tot 21 April 2001,de ESIhij organiseerde eenwoonkamer van 19 jonge Limburgse leerlingen in Riposto (Sicilië), voor een uitwisseling van didactische ervaringen met de plaatselijke basisschool “G. Pik".


Professionele training

In 1998 e 1999 l‘ESI het voerde een financieringsprogramma uit voor beroepsopleidingen in de toeristische sector, bedoeld voor jonge Italianen in Nederland die daar behoefte aan hebben (ri)professionele kwalificatie. De cursussen werden gegeven op een gekwalificeerde vakschool in de sector.