CEDILS IN NEDERLAND – 2006

De CEDILS is een bekwaamheidsbewijs in het onderwijzen van Italiaans als vreemde taal of tweede taal aangeboden door’Universiteit’ Dat’ Foscari van Venetië.
L.’ESI is een aangesloten instelling in het buitenland om het examen af ​​te leggen. Inschrijvingen staan ​​open voor alle geïnteresseerde partijen.


De gegevens heten CEDILS: 13 mei 2006, geef haar 9,30 – 14,30 Bij
l’IIC in Amsterdam Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam

Methode’ registratie voor buitenstaanders (niet-ESI):

  1. Vul het modulo, met vermelding van de datum van 13 Mei en de locatie (vervang eventuele verschillende datums op het formulier);
  2. Fax het formulier naar: (+39) 041 2345708

De inschrijving is open tot: 30 april 2006

Abonnementsgeld: 155 Euro

Te betalen aan de universiteit’ van Ca’ Foscari (Venezia) bij Banca Intesa Bci S.p.A. hoofdkantoor van San Marco Calle Goldoni Venetië, op de bankrekening n. 221528/35 (TAXI 02010.7 – HELPEN 03069) opgemaakt aan de Universiteit van Ca.’ Foscari van Venetië, met de volgende reden voor betaling “Itals Laboratorium – CEDILS 2006 (achternaam en naam van de deelnemer)”.

Voor informatie neem contact op met: e-mail kan niet worden weergegeven vanwege een fout, neem dan contact op met de sitebeheerder, e-mail in de voettekst..


Type examen

Het examen, voor de duur van 5 erts, kan op aangesloten locaties in het buitenland worden afgenomen en bestaat uit een reeks schriftelijke tests van zowel theoretische als praktische aard:

theoretisch gedeelte:
– een meerkeuzevragenlijst over algemene onderwerpen over taalonderwijs;
– open vragen, commentaar van definities etc..

praktisch gedeelte:
– onderwijs van materiaal uit kranten, televisie, boeken, handleiding of internet;
– analyse van didactisch materiaal; kritisch commentaar op enkele lesactiviteiten (oefeningen uit handleidingen, transcripties of video-opnamen van klasactiviteiten, enz.).
– schematisering van een fonologisch of morfosyntactisch of sociolinguïstisch aspect van het Italiaans

mondeling gedeelte:
– elke kandidaat moet zich ook registreren of interviewen met een examinator 5 minuten die aangeven hoe hij in de klas zou reageren op de vraag van een leerling over een onderwerp van de Italiaanse cultuur (alledaagse leven, actualiteit, het beleid, gewoonten, enz.) en over interculturele communicatie.

Onder de teksten die worden gebruikt in de online cursus :

1. Marco Mezzadri: De tools van het vak, War editie, 2004.
2. Balboni, Veelvoorkomende woorden uit verschillende culturen, Venezia, Marsilio, 1999.

De aanbevolen bibliografie is de volgende:

1. Balboni, Italiaans onderwijs voor buitenlanders, Roma, Bonacci, 1994.
2. Balboni, Didactische technieken voor taalonderwijs, Torino, Utet 1998.
3. Snoepjes-Celentin, De basisopleiding van de leraar Italiaans aan buitenlanders, Bonacci uitgever, Roma, 2003.
4. Porcelli-snoepjes, Multimedia en taalonderwijs, Torino, Utet 1999.
5. Serragiotto (de zorg voor), Cederhouten. Certificering in het lesgeven van Italiaans aan buitenlanders, Roma, Bonacci, 2004.