DE CONTROLE-EENHEID’ VAN DE STUDENT
EN DE NIEUWE ROL VAN DE LERAAR

Den Haag/Wassenaar – zaterdag 1 November 2003

CURSUS PROGRAMMA

“Talen zijn slechte cimbalen als ze niet worden gebruikt om zowel zielen als woorden te begrijpen, de verschillende manieren van denken en die van het uitdrukken van de hypothetische periode. Talen zijn een sleutel. De waarde van de sleutel hangt af van de waarde van de kluis die wordt geopend. (P.P. Balboni) “

Tijdens deze dag komen enkele educatieve acties of keuzes aan bod die gericht zijn op het bevorderen van de centraliteit van de leerling in een onderwijsproces – aan het leren.

We zullen nadenken over hoe ze het bewustzijn van de leerling van hun eigen leren en de rol van de leerling en docent in de klas kunnen stimuleren..

Er zal documentatie over de dagelijkse praktijk worden gepresenteerd om de educatieve waarde en het lesmateriaal voor het lesgeven te benadrukken – Italiaans leren LS, met fasen van differentiatie en individualisering.

Programma
  • introductie en presentatie van de cursus
  • verschuiving van focus bij het leren van theorieën
  • de traditionele les en de les gericht op de leerling
  • de centrale plaats van de leerling en de didactische keuzes in de klas: de transparantie van de didactische doelstelling, reflectie op leren, feedback aan het einde van een les of een traject, interactie tussen studenten, leren door te ontdekken, middelen in de klas, hoe de student keuze te bieden, onderhandeling over de fout, het contract met de studenten
  • video-opname en reflectie op de verschillende gepresenteerde didactische acties en keuzes
  • niet-directieve vormen van lesgeven – aan het leren: de didactische werkplaats en het didactisch laboratorium (niveau A1, A2, B1 – Kader)
  • Feedback en reflectie op de dag.
Sprekers:

· Jolanda Caon, pedagogisch-didactisch adviseur, verantwoordelijk voor de opleiding van L2 Italiaanse leraren aan het Duitse Pedagogisch Instituut van de provincie Bolzano; 
Rita Gelmi, inspecteur van de schooladministratie, Bolzano.