CELI-certificeringen

Het centrum voor taalbeoordeling en certificering (CVCL) van de University for Foreigners of Perugia maakt deel uit van de vier certificerende instanties voor de Italiaanse taal die officieel in deze rol worden erkend door het ministerie van Buitenlandse Zaken (MAECI).

Dit centrum heeft ESI aangewezen als het examencentrum in Nederland voor de verspreiding en administratie van CELI examens (Italiaanse taalcertificaten) voor alle niveaus A1-C2.

De data van de examens, de relatieve registratiedeadlines en registratieprocedures worden hieronder aangegeven koppeling.


De CVCL verwerkt en produceert examens voor de vrijgave van taalcertificaten die getuigen van het vermogen om Italiaanse L2 en LS te gebruiken op verschillende competentieniveaus en voor verschillende gebruikscontexten.

Dergelijke certificaten, bekend onder de afkortingGEHEEL (Italiaanse taalcertificaten), ze zijn vergelijkbaar met de belangrijkste certificaten die zijn afgegeven door de Europese instellingen die tot de’ANDERE en verwijzen naar de leerdoelen die zijn gespecificeerd in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (QCER) van de Raad van Europa.