Voor het kalenderjaar 2022, plaats op het hoofdkantoor van ESI in Den Haag de volgende examens vinden plaats op de volgende data:

 • Per A2-integratie e B1-Burgerschap: donderdag 17 februari 2022 e 7 april 2022 (registratiedeadline: 17 januari en 7 maart 2022);
 • Voor alle niveaus: donderdag 31 MEI 2022 (registratiedeadline: 19 april 2022);
 • Voor alle niveaus: donderdag 15 december 2022 (registratiedeadline: 4 November 2022).
 • INSCHRIJVEN VOOR DE EXAMENS

Om u voor elk van deze examens in te schrijven, moet u het ESI-secretariaat (segreteria@scuolaitaliana.nl) de volgende persoonlijke gegevens:

 • ACHTERNAAM
 • NAAM
 • GEBOORTEDATUM
 • PLAATS EN LAND VAN GEBOORTE
 • NATIONALITEIT'
 • MOGELIJK ANDERE NATIONALITEIT
 • Een KOPIE is ook vereist VAN EEN ERKENNINGSDOCUMENT (Paspoort, Identiteitskaart met foto), in pdf-indeling ( ev. JPG)

E.’ een vergoeding voor deelname aan het examen die varieert naargelang het niveau, is ook vereist, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

 • ANNULERING van’ INSCHRIJVEN
  Het is mogelijk om uw inschrijving te annuleren tot middernacht op de dag vóór het sluiten van de inschrijvingen. In dat geval ontvangt u een terugbetaling die gelijk is aan alle betaalde belastingen (min 10 € administratiekosten). In geval van annulering van de inschrijving na de hierboven aangegeven datum, u heeft geen recht op enige restitutie.
 • AFWEZIGHEID
  De kandidaat die de kans niet kreeg, om ernstige gezondheids- of werkredenen, om deel te nemen aan een examensessie waarvoor hij is ingeschreven, zal ESI een bruikbaar document moeten sturen om de afwezigheid te rechtvaardigen (medisch attest, werkgeversverklaring, enz.)
  In dat geval heeft de kandidaat geen recht op restitutie van het betaalde honorarium, maar heeft een jaar de tijd om zich in te schrijven voor een nieuwe examensessie, met een extra bijdrage van 10 .
 • HERHAAL een deel van het examen
  Bij het niet slagen van één of meerdere onderdelen van het tentamen, het is mogelijk om te ondersteunen, binnen een jaar, de onderdelen zijn niet gepasseerd, alleen de belastingen betalen die betrekking hebben op deze onderdelen. VOORZICHTIGHEID: voor het niveau B1 Burgerschap, die niet een van de 4 onderdelen van het examen zullen moeten worden herhaald ALLE het examen.

 • REGISTRATIEKOSTEN
NIVEAUQUOTA
(Euro)
HERHALING
ENKEL DEEL
(Euro)
A1-integratie7020
A2-integratie7020
B1 Burgerschap120—-
A1 / A2 Kinderen7020
A1 / A2 adolescenten7020
B1 Adolescenten12040
A1 / A2 standaard7020
B1 / B2 Standaard12040
C1 Standaard16050
C2-standaard18050

 • PRAKTISCHE VOORBEELDEN VAN CILS-EXAMEN

Praktijkvoorbeelden van examentoetsen worden getoond op de link: Voorbeelden van CILS-examentests

 • RESULTATEN EN CERTIFICATEN

De resultaten worden 30 tot 45 dagen na het examen openbaar gemaakt.
Om de resultaten te bekijken, maak gewoon verbinding met de site van de Universiteit voor Buitenlanders van Siena, vul het registratienummer in dat u op de dag van het examen heeft ontvangen en de geboortedatum. Wachten op het originele certificaat, een voorlopig certificaat kan vanaf dezelfde pagina worden gedownload ("Samenvatting").
De originele certificaten worden door de Universiteit van Siena rechtstreeks naar ESI gestuurd circa 4 maanden na het examen. Zodra verkrijgbaar bij ESI, de certificaten worden per post verzonden naar de door de kandidaten opgegeven adressen of persoonlijk opgehaald op het ESI-hoofdkantoor.

Ter informatie, Contacteer de ESI-secretariaat (segreteria@scuolaitaliana.nl).