Missie

Directeur: drs. Eros Capostagno

 

  Direttore: drs. Eros Capostagno

De stichting ESI, is in het jaar 1993 opgericht en houdt zich bezig met het onderwijs van de Italiaanse taal in Nederland.

ESI verzorgt eigen cursussen Italiaanse taal en cultuur (volgens italiaanse wet 153/71), maar een van de doelen is ook het promoten van het vak Italiaans, binnen Nederlandse- en internationale onderwijsinstellingen.  

ESI steunt alle initiatieven die bijdragen aan promotie en belangenbehartiging van de Italiaanse cultuur en identiteit. Voorbeelden hiervan zijn de steun die ESI verleent aan Italiaanse toneelgezelschappen die in Nederland optreden, de bijscholing van de eigen docenten, de uitwisselingen met Italiaanse onderwijsinstellingen en de organisatie van reizen naar Italië voor studenten.  

ESI wordt bijgestaan door Het Ufficio Scolastico per i Paesi Bassi (gevestigd bij het Italiaanse Ambassade te Brussel). Dit bureau houdt didactische supervisie over de cursussen en werkt samen met het Italiaanse Cultureel Instituut, met het Comites, met Italiaanse clubs en – voor wat de contacten met de Italiaanse autoriteiten betreft - met het Italiaanse Consulaat.  

ESI is een onafhankelijke, particuliere instelling en opereert naar Nederlandse wetgeving. Derhalve is de stichting, juridisch gezien, niet afhankelijk van Italiaanse instituties.  

ESI wil het werk voortzetten van de voormalige COASCIT (Comitati di Assistenza Scolastica agli Italiani), voorloper van de huidige stichting.

Een aanzienlijk verschil tussen ESI en COASCIT is echter dat COASCIT verbonden was aan het Italiaanse Consulaat en niet gereguleerd werd door de Nederlandse jurisprudentie.  

Jaarlijks ontvangt ESI van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken subsidie, uit een fonds voor promotie van de Italiaanse taal en cultuur in het buitenland. ESI mag eventueel ook eigen middelen inzetten.

Ten aanzien van financiële handelingen en in economisch opzicht, is ESI uiteraard ook verbonden aan regels van en controles door de Italiaanse autoriteiten. De reden hiervoor is dat de stichting subsidie ontvangt van een Italiaans ministerie.

De cursussen worden door Italiaanse leraren di-ruolo (met een vaste aanstelling in Italië) gegeven. Deze leraren zijn uitgezonden door het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar er worden ook ter plaatse leraren non di ruolo- gerekruteerd. ESI biedt aan deze leraren ondersteuning en bijscholing.

Aan het einde van elke cursus geeft  ESI een "Certificaat" uit met wettelijke waarde in Italië.

Het postadres van ESI is:

Stichting ESI - Ente Scuola Italiana
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA- Den Haag
Nederland/Olanda

Het secretariaat is niet open voor bezoekers en een telefoondienst is op dit moment niet beschikbaar. De beste manier om het secretariaat of het bestuur van ESI te bereiken is via de email cannot be shown due to an error, please contact the site administrator, email in the footer..

* KvK 41133984


Lingua | Taal


Area Insegnanti