Inschrijvingsformulier

ESI (STICHTING ITALIAANSE SCHOOL)
CURSUSSEN ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

Aanvraagformulier (1) Cursusjaar 2019/2020
Begin: september 2019

Cursus voor Cursusplaats
Niveau van de cursus

ACHTERNAAM (2)* VOORNAMEN*

Geboorteplaats GEBOORTEDATUM*

ADRES (3)* POSTCODE*
WOONPLAATS'*

Tel. nr E-MAIL*

ACHTERNAAM en voorletters van de vader (4)
ACHTERNAAM en voorletters van de moeder (4)

Naam van de Nederlandse school die de leerling bezoekt en klas (4)
Plaats van de school (4)

Naam en tel.nr. van een persoon die wij, bij Uw afweziheid, kunnen bereiken:

Datum inschrijving 2019


NOTE
*  Verplichtig veld;
(1) De cursussen kunnen alleen plaatsvinden bij tenminste 8 inschrijvingen;
(2) Gehouwd vruwen: gelieve ook de meisjesnaam te vermelden;
(3) Wij verzoeken U ons vriendelijk kennis te stellen van eventuele veranderingen van adres en tel.nr;
(4) Uitsluitend bedoelt voor de leerlingen van de lagere en middelbare scholen;


In overeenstemming met de U.E. voorschriften over de bescherming van persoonlijke gegevens, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert ESI u dat uw gegevens exclusief door de ESI administratie en door de klasseleraar zullen worden gebruikt voor de coördinatie en het beheer van de cursussen. Uw gegevens zullen daarom nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of worden doorgegeven aan derden. We verzekeren u ook dat ESI bijzondere aandacht besteedt aan de bescherming van persoonlijke gegevens, nauwgezet beheerd.

 


Lingua | Taal


Area Insegnanti