Kosten en betaling

KOSTEN EN BETALING

Voor de deelname aan een cursus is een betaling vereist van een gedeelte van de kosten, die ieder jaar worden vastgesteld op basis van de lokaliteit, het aantal inschrijvingen en de ontvangen ministriale contributie.Dit aandeel in de kosten kan derhalve jaarlijks varieren en zal worden medegedeeld aan iedere ingeschrevene op het moment van de definitieve bevestiging van de cursus en de daaraan verbonden data. Voor de basis- en middelbare schoolcursussen van het schooljaar 2019/2020 wordt een all-inclusive tarief van 150 euro voorzien.

Na het ondertekenen van het inschrijvings formulier of accepteren van de voorwaarden zoals vermeld op het digitale formulier van inschrijving, gaat de aanvrager accoord met de vermelde inschrijvings voorwaarden.


Na ontvangst van de inschrijvings formulieren zal ESI de klassen samenstellen en eventuele andere leerlingen invoegen in de reeds bestaande klassen. De aanvragers zullen een bevestiging ontvangen met de data van het begin van de lessen en de betalings vervaltermijn van het deelnemers aandeel.
Het deelnemers aandeel moet in zijn geheel worden betaald binnen de vastgestelde termijn zoals aangegeven in de betreffende bevestigings mededeling.


De deelname aan de cursus is gegarandeerd onder voorwaarde dat de complete betaling van het deelnemers aandeel binnen de vastgestelde termijn is voldaan.
In geval van geen betaling binnen de vastgestelde termijn zal de inschrijving worden beschouwd als zijnde afgezegd en de deelname aan de cursus zal afhankelijk zijn van het beschikbaar zijn van plaatsen.


Voor de verlate inschrijvingen en de dan alsnog te organiseren cursussen, zal de deelname quote in ieder geval moeten worden betaald voor het begin van de lessen.


ESI behoud zich het recht voor om een cursus af te wijzen in het geval dat er minder dan 8 inschrijvingen zijn. In dat geval zal het overgemaakte bedrag in zijn geheel worden gerestitueerd.
Het reeds betaalde deelnemers aandeel zal niet worden teruggeboekt in geval van gemiste deelname aan de lessen of intrekking van de inschrijving onafhankelijk van de opgegeven reden.


In ieder geval wordt een periode van twee weken toegestaan om van mening te veranderen berekend van af de datum van betaling. Deze termijn vervalt in ieder geval op het moment dat de leerling en de cursus al is begonnen. De eventuele gemiste lessen van de leerling zullen niet worden gecompenseerd.


De betaling van het deelnemers aandeel kan alleen worden gedaan door middel van een bank overschrijving op rekening van de ESI die vermeld staat in de bevestigings brief. Het is niet mogelijk een betaling in contanten, met< een pincode of met een credit card te voldoen.
De bank overschrijving vervangt de betalings kwitanties. ESI geeft geen kwitanties af met uitzondering van een duidelijke aanvraag van de leerling.


ESI beschouwt van fundamenteel belang de bevrediging van haar eigen leerlingen. In geval van ontevredenheid betreffende de gang van zaken bij de cursus, de administratie of elk ander argument, zullen wij dankbaar zijn daarvan in kennis gesteld te worden per post of e-mail.

Binnen 5 dagen zult u betreffende de observaties een ontvangstbevestiging krijgen en daarna een dienaangaand antwoord . De ontvangen observaties zullen met de hoogste attentie worden behandeld


Lingua | Taal


Area Insegnanti