Kosten en betaling

KOSTEN EN BETALING

Voor de deelname aan een cursus is een betaling vereist van een gedeelte van de kosten, die ieder jaar worden vastgesteld op basis van de lokaliteit, het aantal inschrijvingen en de ontvangen ministriale contributie.Dit aandeel in de kosten kan derhalve jaarlijks varieren en zal worden medegedeeld aan iedere ingeschrevene op het moment van de definitieve bevestiging van de cursus en de daaraan verbonden data.

Voor de klassen die in juni worden bevestigd, moet de betaling van de inschrijving voor het einde van de daarop volgende maand augustus worden voldaan. De inschrijving zal effectief worden na ontvangst van de betaling. In geval van niet betaling binnen de voorgeschreven termijn, wordt de inschrijving beschouwd als niet bestaand.

De klassen die later worden gevormd en de inschrijvingen derhalve later worden ontvangen, wordt de termijn van betaling vermeld op de bevestiging van de cursus. In ieder geval dient de betaling tenminste 2 dagen voor het begin van de cursus worden voldaan. Bij gebreke van betaling zal de leerling niet met de cursus kunnen beginnen.

De betaling kan alleen worden voldaan met een bankbetaling ten gunste van de rekening E.S.I., die wordt vermeld in de bevestigingsbrief.

Het bedrag van de deelname moet in zijn geheel worden overgemaakt voor het begin van de cursus. Betalingen in gedeelten worden niet geaccepteerd. Speciale aanvragen zullen van geval tot geval worden beoordeeld.

In geval van onderbreking van de cursus door de E.S.I. voor dat de cursus begint, zal de betaalde bijdrage in zijn geheel worden terug betaald.

In geval van onderbreking na het begin van de cursus door de leerling, onafhankelijk van de motivering, zal geen restitutie, geheel of gedeeltelijk, plaats vinden.

  • Inschrijvingsvoorwarden

  • Lingua | Taal


    Area Insegnanti